Obra / Cabeza

Cabeza VIII

Escultura geométrica de acero inoxidable Escultura geométrica de acero inoxidable Escultura geométrica de acero inoxidable