Obra / Cabeza

Cabeza XII

"Cabeza XII" del escultor español Arturo Berned "Cabeza XII" del escultor español Arturo Berned "Cabeza XII" del escultor español Arturo Berned